Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας – SLA

Τι είναι η Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας (SLA); Γιατί είναι σημαντικό το σύγχρονο Σχολείο να παρέχει στους μαθητές του τη συγκεκριμένη επιλογή/ δυνατότητα; Τι σημαίνει για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό να αποτελεί Ambassador School του Student Leadership Accreditation – SLA; 

Το SLA (Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας) αναγνωρίζει τις ηγετικές δεξιότητες του μαθητή και τον αντίκτυπό τους στην τάξη, στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Εστιάζει στη δημιουργία και υποβολή ενός Portfolio στο οποίο ο υποψήφιος συγκεντρώνει δράσεις που έχει αναλάβει στον τομέα των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων και των Αξιών, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων προσωπικότητας και ικανοτήτων που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την κοινωνική προσφορά, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα κλπ.

Οι μαθητές συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσουν τον εαυτό τους με ικανότητες που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα τους. Ανακαλύπτουν ότι δεν αρκεί να καταγράφουν μόνο ακαδημαϊκές επιτυχίες αλλά και να αποκτούν εμπειρίες που εμπλουτίζουν συναισθηματικά την προσωπικότητά τους. 

Παράλληλα, τo SLA αποτελεί σημαντική πιστοποίηση για όσους μαθητές επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του εξωτερικού. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τα τελευταία 7 χρόνια, προσφέρουν στους μαθητές τους το πολύτιμο αυτό εφόδιο και πρόσφατα απέκτησαν τον τίτλο του Ambassador Shool του SLA από την SSAT (Schools, Students And Teachers Network).