ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΔΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΠΗ

Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; Ποια η σημασία τους; Πώς καθορίζονται; Πώς διασφαλίζονται; Απο ποιους; Με ποιο τρόπο;
Ακούστε την Λήδα – Παναγιώτα Αλέπη, Development Strategist / Policy Advisor (Αποφ. Εκ. Δούκα 1997), να δίνει απαντήσεις σε όλα τα προηγούμενα ερωτήματα, με σαφήνεια, ακρίβεια και επαγγελματική κατάρτιση.