Τεχνολογία βασισμένη στην προσωποποιημένη μάθηση: η περίπτωση του έργου iRead

Η ομάδα του Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα συμμετείχε στις 15 Μαΐου 2021, στο 12ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” με την ακαδημαϊκή εργασία “Τεχνολογία βασισμένη στην προσωποποιημένη μάθηση: η περίπτωση του έργου iRead και της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής“. Η ομάδα έργου παρουσίασε το καινοτόμο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο iRead  (2017-2021, Horizon 2020, με 16 Ευρωπαίους εταίρους) και την ελληνική πιλοτική εφαρμογή σε 21 Δημοτικά Σχολεία καθώς και τον αντίκτυπο που είχε αυτή η καινοτόμος ιδέα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς (YouTube link από τη Διαδικτυακή Αίθουσα).

Στόχος του iRead  είναι η ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών η οποία επιτυγχάνεται με τη αξιοποίηση τεχνικών προσωποποιημένης και προσαρμοσμένης μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι. Στην παρούσα εργασία, πέρα από μια σύνοψη του έργου, περιγράφεται η πιλοτική εφαρμογή του σε 21 ελληνικά Δημοτικά Σχολεία και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, με στόχο την ανάδειξη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του. Παράλληλα με την ανάπτυξη του μοντέλου προσαρμογής και της ερευνητικής διαδικασίας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών (Navigo και Reader apps), πραγματοποιήθηκε μία μακράς διάρκειας επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και αξιοποιήθηκε με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προεργασία της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής ξεκίνησε κατά το σχεδιασμό του έργου το 2016, με την επιλογή 21 Δημοτικών Σχολείων, τα οποία προμηθεύθηκαν και 200 αξιόπιστα tablets (χαμηλού κόστους, που βασίστηκε σε πρότασή μας και επιλέχθηκε από όλους τους εταίρους), ώστε να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα οι εφαρμογές του iRead. Επιδιώχθηκε η γεωγραφική διασπορά (Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Νάξο), το επίπεδο κινητροποίησης των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και η δυνατότητα ένταξης της εφαρμογής εντός του ωρολόγιου προγράμματος και σε ευθυγράμμιση με τη διδακτέα ύλη και το ΑΠΣ. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής (2018-2021) συμμετείχαν 69 εκπαιδευτικοί με 81 σχολικές τάξεις και πάνω από 850 ενεργοί μαθητές.

Πρωτότυπη στη μεθοδολογία του έργου, ήταν και η επιλογή να παραδοθούν από 10-12 tablets σε κάθε Σχολείο, εξοπλισμένα με 100 και πλέον “apps” για πρόσθετες δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης ή άλλων γνωστικών αντικείμενων, ώστε να χρησιμοποιούνται και περισσότερο χρόνο, και από περισσότερους μαθητές, και στο πλαίσιο και άλλων μαθημάτων, και όχι μόνο για το έργο iRead.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο… και παρακολουθήστε το 12λεπτο βίντεο της παρουσίασης.