Η πιλοτική φάση του έργου STEAM4ALL στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

 

Στο πλαίσιο του έργου “STEM4ALL: Towards an Inclusive STEAM Programme for ALL”, για το μάθημα της τεχνολογίας της Α΄ Γυμνασίου, αναπτύχθηκαν δύο σχέδια μαθήματος για να καλύψουν θέματα ενεργειακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μεταφοράς, μετασχηματισμού και διατήρησης ενέργειας στη γη και στο διάστημα. Το μάθημα περιλάμβανε επίσης ένα εργαστήριο όπου οι μαθητές σχεδίασαν και κατασκεύασαν μετασχηματιστές ενέργειας (“Energy Transformers”) χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλού κόστους, καθώς και ένα παιχνίδι μετατροπής ενέργειας.

Η πιλοτική φάση του έργου υλοποιήθηκε σε ομάδες 3-5 μαθητών στα 10 τμήματα της Α’ Γυμνασίου, από τις  5 Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου από τους δύο εκπαιδευτικούς του μαθήματος, Μ. Μογιό, Σ. Μακρυλλό, με τη συμβολή του Υπ. Έρευνας και Καινοτομίας, Γ. Κωτσάνη.

Τα σχέδια μαθήματος περιλάμβαναν συζητήσεις, βίντεο, προσομοιώσεις, πειράματα και παιχνίδια και το εργαστήριο χρησιμοποίησε τη Διαδικασία Σχεδιασμού Μηχανικής (EDP: Engineering Design Process) για να καθοδηγήσει τους μαθητές στην κατασκευή τους. Η μεθοδολογία μάθησης περιλάμβανε προσομοίωση, παιχνίδια και κατασκευή.

Η φάση δοκιμής και επικύρωσης του έργου STEAM4ALL ήταν επιτυχής, με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν το θεωρητικό πλαίσιο και τα σχέδια μαθήματος χρήσιμα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες με ενθουσιασμό, με τους περισσότερους να αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της ενέργειας και των διαφόρων μορφών της. Το παιχνίδι μετατροπής ενέργειας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, με τους μαθητές να το απολαμβάνουν και να δείχνουν ότι θα το παίξουν ξανά. Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν υψηλά επίπεδα εμπλοκής και συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή επίδοση ή το υπόβαθρο. Συνολικά, το πρόγραμμα πέτυχε να προσφέρει μια ευχάριστη και εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώνουν ότι όλα κύλησαν ομαλά με βάση τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Οι κατασκευές των μαθητών θα παρουσιαστούν σε μελλοντική εκδήλωση και αυτές οι δραστηριότητες θα προστεθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίας από την επόμενη χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ καθώς και την σελίδα στο Facebook εδώ.