Επίλυση προβλημάτων STEM μέσω παιγνιώδους εφαρμογής

 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Ερευνητικού Erasmus+ Έργου “STEM-Labyrinth σχεδιάστηκε ένα Επιμορφωτικό Σεμινάριο (LTTA), o βασικός σκοπός του οποίου ήταν να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ενημερώσουν τις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητές τους, σχετικά με το έργο STEM Labyrinth, τον οδηγό εφαρμογής και τη μεθοδολογία του, τη χρήση του APP για ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (MOBILE), ώστε να αξιοποιηθεί το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό, και μέσω του περιεχομένου του στον ιστότοπο του έργου.

2 συνεργάτες από κάθε έναν από τους 6 εταίρους του έργου βρέθηκαν στο πορτογαλικό νησί Μαδέιρα, ως τόπο επιλογής της επιμορφωτικής διαδικασίας, όπου επιμορφωτές και επιμορφούμενοι σε ταυτόχρονους ρόλους, όπως οριζόταν στον σχεδιασμό του έργου, συζήτησαν με βάση τη μέχρι τώρα δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού (Παραδοτέα 1 & 2), τα παρακάτω κεντρικά θέματα αντίστοιχων παραδοτέων (Παραδοτέα 3 & 4):

  • Pilot Testing of the Mobile App: Αποτελέσματα αξιολόγησης της εφαρμογής σε ταμπλέτεςσε από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, η οποία και βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη.
  • Guidelines for STEM Educators for using STEM Labyrinth methodology of the application: Το σχέδιο του οδηγού το οποίο θα παραδώσει το έργο ώστε οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός να μπορεί με βάση αυτό το σχέδιο να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που αναπτύχθηκαν στο έργο.
  • Training course on STEM Labyrinth method to increase the level of knowledge through problem solving (20h): To επιμορφωτικό αυτό υλικό θα αποτελείται από τις παρακάτω 4 ενότητες: (α) Μεθοδολογία του έργου, (β) μεθοδολογία ανάπτυξης προβλημάτων βασισμένων στον πραγματικό κόσμο, (γ) λειτουργία και χρήση του Mobile APP και (δ) ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων βασισμένα σε σενάρια του πραγματικού κόσμου.

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Κεντρικό ρόλο σε αυτό σηματοδότησε η παρουσίαση των δύο συμμετεχόντων του Σχολείου μας. Από τα 20 πρωτότυπα προβλήματα του πραγματικού μας κόσμου που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν από τα μέλη της διαθεματικής μας ομάδας του έργου, παρουσιάστηκαν κάποια ενδεικτικά, μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας ανάπτυξης των εννοιών.