Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Έργων STE(A)M

 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, στην Αίθουσα Τεχνολογίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Συνάντηση για STE(A)M Ευρωπαϊκά Erasmus+ έργα, του Τμήματος  Έρευνας και Καινοτομίας του σχολείου. Η ενημέρωση απευθυνόταν σε 10 καθηγητές ειδικοτήτων που σχετίζονται με διάφορα STEM διδακτικά αντικείμενα και περιλάμβανε παρουσίαση του STEAM4ALL Εκπαιδευτικού Πλαισίου (Theoretical Framework) την περιγραφή των έργων και των αποτελεσμάτων τους.

STEAM4ALL Framework

Πώς ξέρουμε αν μια δραστηριότητα είναι μια «καλή» δραστηριότητα STE(A)M; Το είδος των δραστηριοτήτων που συναντάμε σε ένα έργο STEAM περιλαμβάνει: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμό, Κωδικοποίηση, Στρατηγική, Πρόβλεψη, Εξερεύνηση, Παρατήρηση, Καταμέτρηση, Δοκιμή και λάθος.

  • Οι δραστηριότητες STEM επικεντρώνονται σε πραγματικά ζητήματα και προβλήματα.
  • Ο σχεδιασμός με βάση την μηχανική (The engineering design process) καθοδηγεί τις δραστηριότητες STEM.
  • Οι δραστηριότητες STEM εμπλέκουν τους μαθητές σε παραγωγική ομαδική εργασία.
  • Οι δραστηριότητες STEM εφαρμόζουν αυστηρό περιεχόμενο μαθηματικών και φυσικών επιστημών που μαθαίνουν οι μαθητές σας.

Δόθηκε επίσης έμφαση στις 4 βασικές έννοιες του παρακάτω σχήματος:

Τα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής:

STEAM4ALL: Το έργο STEAM4ALL θα συμβάλει στην πρόοδο του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEAM, μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Το έργο θα παρακινήσει τους μαθητές, ειδικά εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες, να ασχοληθούν με τους τομείς του STEAM.

STEM Labyrinth: Οι μαθητές μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν τα σενάρια προβλημάτων της πραγματικής ζωής και την πραγματική εφαρμογή αυτού που μαθαίνουν και να εμπνευστούν για να πάρουν τις σπουδές τους πέρα από την τάξη.

FemSTEAM: Συνδυάζει τη μεθοδολογία Role-Model και Game-based με ένα ψηφιακό παιχνίδι αφήγησης μυστηρίου (escape room), με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας και στάσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

STEAME-Hybrid: Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των σχολείων STEAME. STEAME σημαίνει Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά και Επιχειρηματικότητα. Τα STEAME είναι τα αναμενόμενα σχολεία του μέλλοντος και στοχεύουν στη μετατροπή της γνώσης σε δεξιότητες και ικανότητες μέσω νέων δομών, υποδομών και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

STEAME Students: Αυτό το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας χρησιμοποιώντας αδειοδοτημένες πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των TEAMS ή ZOOM ή YouTube ή παρόμοιων για την υποστήριξη των σκοπών και των στόχων του στη διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικής σκέψης μεταξύ μαθητών σχολείων που ενδιαφέρονται για θέματα STEAME, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών υψηλής ικανότητας.

Teaching the Future: Το Teach tthe Future (TTF) έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει μια εξαιρετικά σχετική εκπαιδευτική προσέγγιση στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, εφαρμόζοντας τις αρχές της ανοικτής επιστήμης και των ανοικτών δεδομένων στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού παραδείγματος ψηφιακής ιθαγένειας.