STEA4ALL: Σχεδιασμός-υλοποίηση-αξιολόγηση STEAM δραστηριοτήτων ως βέλτιστες πρακτικές

 

To ελληνικό Mutiplier Event ως Διαδραστικό Εργαστήριο του έργου STEA4ALL πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου) στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου 2024, και το παρακολούθησαν περισσότερα από 30 στελέχη της εκπαίδευσης. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου και την υλοποίηση STEAM δραστηριοτήτων, όπως περιγράφονται στην Παρουσίαση (η οποία αποτελείται από 91 διαφάνειες και περιλαμβάνει έτοιμο προς χρήση διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό), με τις παρακάτω ενότητες:

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χρησιμοποιήθηκαν και τυπωμένες κάρτες ενός προτεινόμενου (unplugged) διαδραστικού παιχνιδιού για τις μετατροπές ενέργειας. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEAM μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και συζήτησαν τις εφαρμογές STEAM που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πριν το κλείσιμο της εκδήλωσης, ομάδες μεταπτυχιακών φοιτητών παρουσίασαν τα σχέδια που δημιούργησαν για επιλεγμένα έργα (π.χ. «Ο αντίκτυπος της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών στον πλανήτη και την ανθρώπινη ζωή»). Ακολούθησαν την εκπαιδευτική προσέγγιση που περιγράφεται από το STEAM4ALL Θεωρητικό Πλαίσιο, εστιάζοντας στις «Οριζόντιες Έννοιες», στις «Πρακτικές Επιστήμης και Μηχανικής» και στη «Διεπιστημονική Προσέγγιση» (“Crosscutting Concepts,” “Science and Engineering Practices,” and a “Trans-Disciplinary Approach“). Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση αυτή προτάθηκε στο πλαίσιο του έργου από τη δική τους καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα STEM, Δρ. Ευγενία Κολέζα (την οποία ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία της εκδήλωσης).

Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν για το ζήτημα αιχμής της ενέργειας, με τις διάφορες μορφές και τον τρόπο μεταφοράς της. Διερεύνησαν επίσης τον συναρπαστικό κόσμο των μετατροπών ενέργειας και τις μηχανές που είναι υπεύθυνες για αυτούς τους μετασχηματισμούς.

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις προσδοκίες τους και τα βασικά συμπεράσματα από το εργαστήριο στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης. Πρώτον, ήταν πρόθυμοι να μάθουν για τις μηχανές και πώς τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους αντικείμενα, εμπλουτίζοντας το αποθετήριο των δραστηριοτήτων τους στην τάξη. Δεύτερον, αναζήτησαν έμπνευση από τις καινοτόμες ιδέες STEAM4ALL δραστηριοτήτων. Ανακάλυψαν νέες προσεγγίσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία, τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς, την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία τους και να εφαρμοστούν στις τάξεις τους.

Όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες, είχαν ενεργό ρόλο στο διαδραστικό Εργαστήριο και η παρουσίαση τράβηξε το ενδιαφέρον τους. Οι πρακτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες κάρτες ήταν ευχάριστες. Η εκδήλωση ενθάρρυνε την αλληλεπίδρασή τους με συζητήσεις, δημιουργώντας νέες ιδέες για διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας. Η συνολική ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από οικειότητα, δημιουργικότητα, θετικότητα και βαθιά κατανόηση του αντικειμένου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σχολίασαν τις ακόλουθες αξιοσημείωτες πληροφορίες. Το να βλέπεις πώς τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι από το μηδέν ήταν συναρπαστικό. Τα πρακτικά παραδείγματα που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου άφησαν ισχυρό αντίκτυπο. Οι συμμετέχοντες, όπως δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο, εμπνεύστηκαν να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά σενάρια ευθυγραμμισμένα με τα θέματα του εργαστηρίου, και μάλιστα με το γεγονός ότι απλές «unplugged» ιδέες μπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητες και διερευνητικές μαθησιακές εμπειρίες.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το εργαστήριο ως επιτυχημένο, εκτιμώντας τις πολύτιμες γνώσεις που αποκτήθηκαν. Η εκδήλωση παρείχε έμπνευση και πρακτικά εργαλεία για το σχεδιασμό ελκυστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.