Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συντονίζουν το Erasmus + έργο FOOD AWARE, συνολικής διάρκειας 2 ετών (2018-2020)

 

Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε βασικές περιβαλλοντικές και αγροτικές ιδέες αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά εργαλεία και εκπαιδεύοντας δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς στο πώς να τα χρησιμοποιούν με τον καταλληλότερο τρόπο.

Το έργο στοχεύει στο να εξοικειώσει τους δασκάλους με ιδέες και έννοιες όπως η υπεύθυνη κατανάλωση φαγητού, η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, η επάρκεια των πηγών, κτλ.

Επιπρόσθετα, θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας παράλληλα σχετικό εκπαιδευτικό υλικό στοχεύοντας να τους βοηθήσει να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες στους μαθητές τους.

Το FOOD AWARE περιλαμβάνει επιμόρφωση εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο έργο για το πώς θα χρησιμοποιήσουν το υλικό του, το οποίο στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί σε ευρείας κλίμακας workshops. Το έργο, επομένως, θα ενδυναμώσει το προφίλ των εκπαιδευτικών εκπαιδεύοντάς τους σε νέα θέματα που αφορούν στη μετάδοση της γνώσης στους μαθητές.

Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές θα αποκτήσουν καινούριες δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενδιαφέροντος και κατανόησης ιδεών που περιλαμβάνουν την παραγωγή και τις διαθέσιμες πηγές φαγητού, καθιστώντας τους ικανούς να ασκήσουν κριτική σκέψη και να κάνουν καλύτερες επιλογές, όπως επίσης και να μεταφέρουν όλα όσα έχουν διδαχθεί σε συνομηλίκους τους αλλά και στους γονείς τους στο σπίτι.

Το υλικό που θα προκύψει από το έργο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο -πλήρως συνυφασμένο με την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε- και θα περιλαμβάνει online επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία θα απευθύνονται στους μαθητές και θα υποστηρίζουν τη δουλειά των εκπαιδευτικών.

Το υλικό για τους μαθητές θα περιλαμβάνει ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια που θα προβάλλει όλες τις ιδέες που προάγει το έργο καθώς και comics, τα οποία προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διδασκαλία.