Ολοκληρώνοντας το έργο STEAMitUP με ένα Infographic-Poster A0!

 

Για το έργο STEAMitUP, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση εργασίας των εταίρων και πανκυπριακό συνέδριο στις 2-3 Δεκεμβρίου 2021 (Cyprus Education Summit 2021)

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε και ένα Infographic-Poster A0 με όλο το παραχθέν υλικό περικλείοντάς το σε 24 links

Πληροφορίες για το έργο STEAMitUP: Website & Facebook page