Συνάντηση για το BYOD έργο στην Αθήνα

 

Το έργο BYOD πραγματοποίησε την τελική συνάντηση του έργου στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2023. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και οργανώθηκε από την ομάδα του έργου του σχολείου.

Εκτός από τις τελικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα του έργου, οι εταίροι εστίασαν στην πτυχή της βιωσιμότητας του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου για τα επόμενα χρόνια, προς όφελος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας της ΕΕ.

Τέλος, οι εταίροι του έργου αποφάσισαν και προγραμμάτισαν την τελική φάση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ.