Τελική συνάντηση του έργου TEASPILS στη Βαρκελώνη

 

Η τελική συνάντηση του έργου TEASPILS πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, που διοργανώθηκε από τον τοπικό εταίρο Pompeu Fabra University, στις εγκαταστάσεις του, στις 19-20 Ιουνίου 2023. Όλοι οι εταίροι του έργου ήταν παρόντες.

Η συνάντηση έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία στην κοινοπραξία του έργου να προβληματιστεί σχετικά με τα αποτελέσματα των υποδιαδικασιών αξιολόγησης για κάθε αποτέλεσμα του έργου. Οι εταίροι που συζήτησαν επικεντρώθηκαν σε πιθανές στοχευμένες προσαρμογές των παραδοτέων του έργου, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του στοχευμένου κοινού. Αυτό έγινε μετά την επεξεργασία των σχολίων των τελικών χρηστών (μαθητών, καθηγητών κ.λπ.).

Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν επίσης για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες  με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων μαθητών σχολείων και φοιτητών πανεπιστημίων. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες στο μέλλον για περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας του TEASPILS. Εν τω μεταξύ, οι δάσκαλοι/καθηγητές σχολείου και πανεπιστημίου, που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα, πιθανότατα, με βάση την αντίδρασή τους, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν περιεχόμενο και πρακτικές του έργου, με τους μαθητές τους στις τάξεις τους.