Το STEAME Teacher Facilitators Academy στο SciLMi Hub Kick-Off Event!

 

Το STEAME Teacher Facilitators Academy παρουσιάστηκε στο Kick-Off του SciLMi Hub στις 27 Ιουνίου 2024. Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό έργο “Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age” (SciLMi), παρείχε μια πλατφόρμα συνεργασίας και διαμοιρασμού των, έως τώρα, αποτελεσμάτων του έργου με το ευρύτερο κοινό.

Μέσα από το τρισδιάστατο εικονικό booth παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEAME (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά και Επιχειρηματικότητα). Το διαδραστικό booth επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τους καινοτόμους πόρους, ενθαρρύνοντάς τους να έρθουν σε επαφή με τα αποτελέσματα του έργου.

 

 

Στόχος του έργου είναι η οικοδόμηση συνεργειών με άλλες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος και η εμβέλεια του έργου. Το εικονικό booth  θα παραμείνει προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του SciLMi Hub για τους επόμενους δώδεκα μήνες, προσφέροντας μια συνεχή ευκαιρία για δικτύωση.

Η ομάδα του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν καθώς και την ομάδα SciLMi για τη διοργάνωση μιας τόσο επιτυχημένης εκδήλωσης.