Σταθμός πρώτων βοηθειώνΟ Σταθμός Πρώτων Βοηθειών του Σχολείου μας καλύπτει τις καθημερινές έκτακτες ανάγκες υγείας των μαθητών μας με εξειδικευμένο προσωπικό και με την εποπτεία παιδίατρου. Για οποιοδήποτε περιστατικό ενημερώνονται άμεσα οι γονείς. Παράλληλα, διενεργούνται οφθαλμολογικοί και οδοντιατρικοί έλεγχοι στα παιδιά Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού.

Επίσης, πραγματοποιούνται ενημερώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες για θέματα σχετικά με την ατομική προστασία της υγείας τους. Παρόμοιες ενημερώσεις πραγματοποιούνται και για τους εργαζόμενους του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού σε περιπτώσεις που το επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο με τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας των μαθητών μας και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τους γονείς και τους θεράποντες ιατρούς για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.