ΚανονισμοίΣτο Σχολείο μας, θεωρούμε ότι ο σεβασμός σε κανόνες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των παιδαγωγικών μας στόχων.

Σκοπός μας είναι να οριοθετήσουμε το γενικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας για την ομαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών μας αλλά και για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

Διαβάστε τους κανονισμούς εδώ