Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικών ΜελετώνΣτον πολυδιάστατο χώρο του Σχολείου, οι Ψυχολόγοι Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου-IB υποστηρίζουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή με στόχο την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων που αφορούν στην ομαλή προσαρμογή και προσωπική εξέλιξη.

Παράλληλα με το υποστηρικτικό τους έργο, διενεργούν:

  • Ειδικά προγράμματα για τη φωνολογική, αρθρωτική και γραφοκινητική ετοιμότητα των παιδιών στο Νηπιαγωγείο
  • Ειδικά τεστ αξιολόγησης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό
  • Ειδικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
  • Εξειδικευμένα σεμινάρια διαχείρισης άγχους για τους μαθητές Λυκείου και ΙΒ
  • Ομάδες γονέων με ευρεία θεματολογία ανάλογα με τις ηλικιακές ζώνες και τις ανάγκες των παιδιών