Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας από απόσταση;

Από την Μαρία Κουτσαύτη 

www.doukas.gr 

Όλο αυτό το διάστημα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, βιώσαμε πρωτόγνωρες, δύσκολες και ανατρεπτικές καταστάσεις που επηρέασαν ιδιαίτερα την καθημερινότητά μας. Συνθήκες αναγκαίας κοινωνικής απόστασης, εγκλεισμός στο σπίτι, επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια άλλαξαν τον τρόπο ζωής που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και σε συνδυασμό με τις καθημερινές ειδήσεις, μας επηρέασαν ψυχολογικά και συναισθηματικά, πυροδοτώντας συχνά πίεση, άγχος, θλίψη και κάποιες φορές, θυμό.  

Αυτή η ανατρεπτική κατάσταση δημιούργησε νέα εργασιακά δεδομένα, που απαιτούν ευελιξία και ταχύτατη ανταπόκριση από όλους μας. Η ζωή απέκτησε άλλους ρυθμούς και η ανάγκη για τη διατήρηση της κανονικότητας εμφανίστηκε πιο απαραίτητη από ποτέ άλλοτε, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, ως κύριος αντίποδας στην αόρατη απειλή που κυριαρχούσε και συνεχίζει να υπάρχει γύρω μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας του Συμβουλευτικού Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) στα Εκπαιδευτήρια Δούκα αξιοποιώντας κατάλληλα και άμεσα τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα, παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς με τηλεδιάσκεψη. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κάθε οικογένεια διαφέρει ως προς τους τρόπους που εκτιμά και διαχειρίζεται τη νέα κατάσταση και ως προς τους μηχανισμούς προσαρμογής που χρησιμοποιεί. Η πανδημία νοηματοδοτείται διαφορετικά στον καθένα μας με άλλες σημασίες και άλλη βαρύτητα. Η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία για την οποία χρειάζεται καθημερινά να συμβαδίζουμε με τα νέα δεδομένα.  

Η συμβουλευτική με τηλεδιάσκεψη αφορούσε κυρίως όσους μαθητές/τριες οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας του Σ.Τ.Ε.Π.δεν είχαν συναντήσει δια ζώσης και κάποιους που έκριναν απαραίτητο να ξαναδούν. Τα παιδιά, με συνέπεια, όντας εξοικειωμένα με τους ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκαν άψογα και με ιδιαίτερη άνεση σε αυτή τη διαδραστική συνάντηση.  

Η διαδικασία του Τμήματος προβλέπει, μετά τις συναντήσεις με τα παιδιά, να πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους γονείς. Αυτή τη φορά, εκτός των άλλων, δόθηκε και μια καλή ευκαιρία να εξοικείωσης με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα τηρώντας φυσικά τις αρχές της Δεοντολογίας και των προσωπικών δεδομένων. Από αυτή την επικοινωνία με τους γονείς, λοιπόν, αναδείχθηκε η ανάγκη τους να εκφράσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις αγωνίες τους για όλα όσα βιώνουν, αλλά και την ικανοποίησή τους για την υλοποίηση του προγράμματός μας διαδικτυακά, το οποίο περίμεναν έτσι κι αλλιώς με μεγάλη προσμονή. 

Στο πλαίσιο των ατομικών συμβουλευτικών τηλεδιασκέψεων, έγινε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στοχευμένη εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση. Επίσης, συζητήθηκαν διάφορα θέματα άγχους και προβληματισμών τόσο των γονέων όσο και των μαθητών/τριών, που μπορεί να προέκυψαν ως «αντίδραση» σε μια μη ελεγχόμενη και αβέβαιη κατάσταση, δεδομένου ότι τα παιδιά, ως δέκτες διάχυτων πληροφοριών, έπρεπε να προσαρμοστούν στα δεδομένα αλλά και να υιοθετήσουν μια νέα αντίληψη.  

Οι συνεδρίες με τηλεδιάσκεψη δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές από τις δια ζώσης συναντήσεις, εφόσον περιλάμβαναν εξίσου άμεση πληροφόρησηουσιαστική ανάλυση των δεδομένων, κατάθεση των προβληματισμών των συμβουλευομένων και διερεύνηση στοχευμένης συμβουλευτικής. Ωστόσο ήταν πιο απαιτητικές και χρονοβόρες μέχρις ότου οριστεί η κάθε τηλεδιάσκεψη, λόγω της εξατομικευμένης διαδικασίας που ακολουθείται. 

Με ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η συμβουλευτική υποστήριξη εξ αποστάσεως λειτούργησε αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Αποτελώντας καινοτομία στην ελληνική πραγματικότητα, έχει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.  

Έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι, αν και οι συναντήσεις αυτές δε δυσκόλεψαν καθόλου το έργο του ΣΤΕΠ, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία στη συμβουλευτική προσέγγιση.  

Ίσως τελικά, η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση να αποτελέσει μια ευκαιρία για όλους μας ώστε να δούμε τα πράγματα με μια άλλη «ματιά», να εξοικειωθούμε με αυτά που φοβόμασταν ή ήταν απόμακρα και να εκτιμήσουμε άλλα, υιοθετώντας μια διαφορετική Στάση Ζωής.  

Το έργο του Συμβουλευτικού Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου μας (Σ.ΤΕ.Π.)(*) συνεχίστηκε εν μέσω καραντίνας χωρίς διακοπές και με την ίδια αποτελεσματικότητα.  

(*) Το Σ.Τ.Ε.Π. αναλαμβάνει να ενημερώνει και να καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριές μας από τη Γ’ Γυμνασίου μέχρι τη Γ’ Λυκείου και το ΙΒ, για τις επαγγελματικές τους επιλογές, μέσα από σύγχρονες διαδικασίες και μεθόδους που αποσκοπούν στη βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό τους και στη ρεαλιστική θεώρηση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.  

Μαρία Κουτσαύτη 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

Υπεύθυνη ΣΤΕΠ