Το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας!

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, η ομάδα των μικρών επιθεωρητών για το κλίμα του σχολείου μας, πήρε μια -μικρού μήκους, αλλά μεγάλης σημασίας- συνέντευξη από τον υπεύθυνο επιχειρησιακής λειτουργίας, κύριο Ιωάννη Γιαννακόπουλο και τον υπεύθυνο του τμήματος συντήρησης, κύριο Γιώργο Γονίδη.

Στην συγκεκριμένη συνέντευξη τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν  το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου, τι έχει κάνει το σχολείο για να το ελαχιστοποιήσει και ποιες δράσεις έχουν γίνει για τον σκοπό αυτό. Το σχολείο μας, λοιπόν, είναι έτσι σχεδιασμένο για να μεγιστοποιεί τον χώρο πρασίνου, τοποθετώντας φυτά πάνω από τα στέγαστρα και φτιάχνοντας παρτέρια με παγκάκια για τους μαθητές προωθώντας έτσι τον πρασινο χώρο. Στις οροφές των κτηρίων, επίσης, του γυμνασίου και του δημοτικού έχουν τοποθετήσει ηλιακά πάνελ. Όμως, λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας το ρεύμα που παράγεται από αυτά δεν χρησιμοποιείται από το ίδιο το σχολείο, αλλά διανέμεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τέλος, έχουν γίνει διάφορες δράσεις για τη  βοήθεια προς το περιβάλλον, για να ανακάμψει από την ταχεία κλιματική αλλαγή.

Στο τέλος των ερωτήσεων, τέθηκε από την ομάδα μας μια πρόταση για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, σχετικά με την ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κάθε τάξη και η καταμέτρηση της ποιότητας και της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που θα έχουν απορριφθεί μέσα σε αυτούς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έπειτα, το τμήμα θα βραβεύεται ανάλογα, για παράδειγμα με μια ελεύθερη ώρα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα καλλιεργήσει κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, για να ανακυκλώσουν και στο τέλος να επιβραβευτούν.

Από την συνέντευξη αυτή όλοι αποκομίσαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και καταλάβαμε πώς ένας οργανισμός, όπως το σχολείο μας,  μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Από τον μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, Γρηγοριάδη Σπύρο