Υποτροφίες I.B. για μαθητές Α’ Λυκείου
από το Stelios Philanthropic Foundation

 

2 πλήρεις 100% Yποτροφίες/και Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης προσφέρονται από το Stelios Philanthropic Foundation του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, απόφοιτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 1984, απευθύνονται σε μαθητές που ολοκληρώνουν, τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να φοιτήσουν στο International Baccalaureate, ξεκινώντας τη φοίτησή τους στο προπαρασκευαστικό τμήμα PRE-IB της Α’ Λυκείου.

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποτροφιών “SteliosHaji-Ioannou” θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• να έχουν σαφή προσανατολισμό για φοίτηση στο Πρόγραμμα ΙΒ,
• να έχουν τρέχουσα βαθμολογία του α’ τετραμήνου Γ’ Γυμνασίου 19 και πάνω
• να έχουν τελικό βαθμό Β’ Γυμνασίου 19 και πάνω

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Οι Υποτροφίες Stelios έχουν διάρκεια 3 χρόνια, μέχρι την ολοκλήρωση φοίτησης του υποτρόφου από το Πρόγραμμα ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, και υπόκεινται στον εσωτερικό κανονισμό των υποτροφιών του Σχολείου μας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Δείτε στο έντυπο όλες τις πληροφορίες για τις εξετάσεις & την εξεταστέα ύλη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για να εγγραφείτε στις εξετάσεις των Υποτροφιών “Stelios Haji-Ioannou” 2021-22 πρέπει:

01. Να συμπληρώσετε την ψηφιακή Δήλωση Συμμετοχής που ακολουθεί παρακάτω.
02. Να αποστείλετε email στο [email protected] με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του μαθητή:

• Επίδοση ελέγχου για το τρέχον σχολικό έτος (Γ’ Γυμνασίου)
• Τελική βαθμολογία προηγούμενο σχολικού έτους (Β΄ Γυμνασίου)
• Εκκαθαριστικά Εφορίας γονέων / κηδεμόνων για τα 2 τελευταία έτη
• Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις
• Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την έγκαιρη αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6186131

Στο e-mail: [email protected]

Συχνές ερωτήσεις