Πώς μένουμε *ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ* στο D-ικό μας Σχολείο; Με Πρόγραμμα + Χρήσιμες Συμβουλές Διατροφής & Άσκησης

Το ολοκληρωμένο και στοχευμένο Πρόγραμμα Διατροφής & Άσκησης *Εν Σώματι* που υλοποιείται στο D-ικό μας Σχολείο, έχει σχεδιαστεί με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων και αφορά στη στρατηγική μας σε θέματα Υγείας.

Σκοπός του είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, η αύξηση των ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και, αλλά και η υποστήριξη των υπέρβαρων μαθητών ώστε να μειώσουν το βάρος τους. Το Πρόγραμμα, μάλιστα, εφαρμόζεται στις υπηρεσίες διατροφής, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στο μάθημα της φυσικής Αγωγής, αλλά και στην εμπλοκή της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού – Διατροφής, σας προτείνουμε μία εξαιρετικά χρήσιμη έκδοση από το Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ) για τη βελτίωση της διατροφής των παιδιών και την προώθηση της αξίας της καθημερινής άσκησης

Όλες οι πολύτιμες συμβουλές, εδώ: Οδηγός διατροφής – ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ (neaygeia.gr)