Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή κατέχει σημαντική θέση στο πρόγραμμά μας καθώς, εκτός από τη διδασκαλία κινητικών και γνωστικών αντικειμένων, εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα αξιολόγησης σωματικής και φυσικής κατάστασης, καλλιεργεί στα παιδιά την αξία της δια βίου άθλησης και τα παρακινεί βιωματικά να αποκτήσουν ευεξία και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

… με μια ματιά

Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός είναι βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά την αγάπη για τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής, ώστε να γίνει μια σταθερή συμπεριφορά για ολόκληρη τη ζωή τους. Η συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες άσκησης σε μαθητές που επιθυμούν εξειδίκευση ή/και αγωνιστική συμμετοχή σε επιλεγμένα ατομικά και ομαδικά σπορ. Ευκαιρίες άθλησης παρέχουμε στο βασικό μας πρόγραμμα με τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής και τον Σχολικό Αθλητισμό, στο απογευματινό μας πρόγραμμα και στις ομάδες του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα (ΑΣΕΔ) μέσω συμμετοχής παιδιών με αθλητικό δελτίο.


																																	
							

Φυσική Αγωγή στο Σχολείο μας

Αξιολόγηση

Σχολικός Αθλητισμός

Προγράμματα

Αθλητισμός "AFTER SCHOOL"