ΜετακίνησηΗ μετακίνηση των παιδιών μας πραγματοποιείται καθημερινά με ασφάλεια με πρωινά, μεσημεριανά και απογευματινά δρομολόγια ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε μαθητή.

Η μεταφορά των μαθητών προς και από τον χώρο των Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιείται με ιδιόκτητα σχολικά αλλά και τουριστικά λεωφορεία (εξωτερικών συνεργατών μας πιστοποιημένων για την οδική ασφάλεια με το πρότυπο BS ISO 39001: 2012 και EN ISO90001: 2015) , τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αστυνομικές διατάξεις, οι σχετικές με τη μεταφορά μαθητών και διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.

Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών είναι σε άριστη λειτουργική και μηχανική κατάσταση, η ετήσια τακτική συντήρηση των οποίων γίνεται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς του τμήματος συντήρησης ή από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) της Επιθεώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για βαρέα οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 Τόνων, καθώς επίσης και τα επιπρόσθετα που απαιτούνται για τα σχολικά λεωφορεία:

  • Ζώνες ασφαλείας (ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE)
  • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας
  • Βεβαίωση ταχογράφου
  • Φωτισμός στο σαλόνι
  • Σφυράκια ασφαλείας για θραύση παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης
  • Δεν υπάρχουν προεξοχές στη κατασκευή των καθισμάτων ή είναι επαρκώς καλυμμένες με αφρώδες υλικό ειδικής πυκνότητας
  • Σήμανση σχολικού λεωφορείου με ενδείξεις: ΣΧΟΛΙΚΟ στην εμπρός και στην πίσω πλευρά του οχήματος και όριο ταχύτητας 60 – 80χλμ
  • Φορητό φαρμακείο που ανανεώνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς καθώς και Προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας
  • Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης η συντήρηση των οποίων γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς

Τα σχολικά λεωφορεία περνάνε ΚΤΕΟ κάθε χρόνο και ανανεώνουν την Κάρτα Καυσαερίων κάθε έξι μήνες.

Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειωθεί πως σε ελέγχους που υλοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας κατά τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής περιόδου σε επτά (7) σχολικά λεωφορεία των Εκπαιδευτήριων, τα σχολικά μας πήραν «άριστα» μιας και σε κανένα δεν βεβαιώθηκε καμία παράβαση.