ΜετακίνησηΗ μεταφορά των μαθητών προς και από τον χώρο των Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιείται με ιδιόκτητα και μισθωμένα σχολικά λεωφορεία τα οποία πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αστυνομικές διατάξεις, οι σχετικές με τη μεταφορά μαθητών και επίσης διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες όπως και οι οδηγοί και συνοδοί μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και γνώμονα την εμπειρία στο αντικείμενό τους, την υπευθυνότητα και την ευγένεια και ευαισθησία προς τους μαθητές μας.

Mε το σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας Σχολικών Δρομολογίων – School Bus Monitor (SBM)* οι γονείς μπορούν να έχουν εποπτεία και να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο, την ακριβή θέση του σχολικού λεωφορείου του παιδιού τους κατά την διάρκεια των δρομολογίων.

Έκτακτες αλλαγές στο προσυμφωνημένο πρόγραμμα της μεταφοράς των μαθητών γίνονται μόνο γραπτώς στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση και το αργότερο μέχρι τις 12:00 π.μ., την ημέρα της αναχώρησης.

Ο συνολικός συντονισμός της μεταφοράς των μαθητών γίνεται από το Γραφείο Κίνησης των Εκπαιδευτηρίων και για οποιαδήποτε τυχόν απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Ντίνα Γραμμένου (Υπεύθυνη Γραφείου Κινήσεως), τηλ. 210 6186140 email: grafeiokinisis@doukas.gr