Προνήπιο & Νηπιαγωγείο: Στο D-ικό μου Σχολείο κάθε παιδί είναι μοναδικό!

Στο ιδιωτικό Προνήπιο και στο ιδιωτικό Νηπιαγωγείο μας, τα πρώτα βήματα ενός παιδιού στον κόσμο της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ατοµικότητα, τα ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως, την ανάγκη του να αποκτήσει Γνώσεις, ∆εξιότητες και Αξίες: κοινώς, τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδο και την εξέλιξή του

…με μια ματιά

  • Το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο μας «μιλάει» δύο γλώσσες – Ελληνικά και Αγγλικά.
  • Διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
  • Προσεγγίζει βιωματικά τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ως μοναδικό πιστοποιημένο σχολείο του «Global Schools Program» του δικτύου SDSN των Ηνωμένων Εθνών.
  • Εστιάζει σε ένα ολιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο που αντιμετωπίζει τον μαθητή ως σύνολο ετερογενών χαρακτηριστικών.
  • Υλοποιεί ένα πρόγραμμα ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.
  • Προάγει το Computational Thinking μέσα από το παιχνίδι («Learning through Play»).
  • Ευαισθητοποιεί τα παιδιά γύρω από περιβαλλοντικά θέματα με δράσεις “Green Days” στον βοτανόκηπό μας.

																																	
							

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα

Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Φυσική Αγωγή

Εμπλουτισμένο πρόγραμμα

Δραστηριότητες

Προετοιμασία για το Δημοτικό

Ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη μετάβαση του παιδιού στην Α’ Δημοτικού πραγματοποιείται με προσεκτικά σχεδιασμένο βηματισμό και ανάλογα με τους ρυθμούς και την ωριμότητα του κάθε παιδιού. Η συνδρομή της Ψυχολόγου του Νηπιαγωγείου και Ειδικής Παιδαγωγού είναι καθοριστική σε αυτήν την ηλικία. Παράλληλα, τα παιδιά της Α’ Δημοτικού φιλοξενούν στις τάξεις τους τα Νήπια προκειμένου τα τελευταία να εξοικειωθούν με τους χώρους και να μάθουν «από πρώτο χέρι» πώς είναι η ζωή στο Δημοτικό. Τέλος, εξειδικευμένη ενημέρωση για την ομαλή και ευχάριστη μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων προς τους Γονείς του Νηπιαγωγείου.

ΘΕΛΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολείο & Οικογένεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην εποικοδομητική και γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας. Για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίζουν οι γονείς, διαθέσιμοι είναι πάντοτε οι Εκπαιδευτικοί, η Ψυχολόγος μας, η Υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου κλπ. Η επικοινωνία γίνεται δια ζώσης, τηλεφωνικά ή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft TEAMS. Ενημερώσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά για λειτουργικά, εκπαιδευτικά και άλλα θέματα που αφορούν στη σχολική μας κοινότητα.


																																	

Υποστήριξη

Απογευματινά Προγράμματα Δραστηριοτήτων “After School”

Δείτε το έντυπό μας