Οι εγγραφές των νέων μας μαθητών ξεκινούν τον Οκτώβριο και διαρκούν μέχρι και τον Μάιο. Προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια των ήδη φοιτούντων μαθητών μας και τα παιδιά των Αποφοίτων μας.

Συνάντηση Γνωριμίας με τους Γονείς

Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε εκτενώς για τη Φιλοσοφία, το Πρόγραμμα και τις Δράσεις του Σχολείου, μπορείτε να προγραμματίσετε εξατομικευμένη συνάντηση με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Εγγραφών, κ. Πάνο Δότσιο, καθημερινά από 08:30 έως 15:30, στο τηλέφωνο 210 6186107. Μπορείτε να δείτε την 360° περιήγηση του σχολείου μας εδώ

Συναντήσεις γνωριμίας πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη συνάντηση αυτή, θα συμπληρώσετε «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής*». Εάν επιθυμείτε να συμπληρώστε τα στοιχεία σας πριν τη συνάντησή και να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά, βρείτε την φόρμα εγγραφής στο κάτω μέρος της σελίδας.

Συνάντηση Γνωριμίας με το Παιδί

Πριν ξεκινήσει τη φοίτησή του στο Σχολείο μας, προγραμματίζουμε συνάντηση γνωριμίας με το παιδί σας, κατά την οποία έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε τις ακαδημαϊκές του γνώσεις στα βασικά μαθήματα, τις τυχόν αδυναμίες του ή τα ενδεχόμενα κενά του, έτσι ώστε να αναλάβουμε τις απαραίτητες ενέργειες με την έναρξη του σχολικού έτους. Το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής είναι διαφορετικό για κάθε τάξη και για κάθε βαθμίδα φοίτησης.

Εγγραφή

Μετά τη συνάντηση γνωριμίας με το παιδί σας, σας ειδοποιούμε για την εγγραφή του και σας ενημερώνουμε για τις απαραίτητες ενέργειες, τα σχολικά εφόδια και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.