Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΜέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής, με εξειδικευμένα Τμήματα Ψυχοπαιδαγωγικών Μελετών και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, προσφέρουμε συμβουλές, υποστήριξη και σεμινάρια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μας με σκοπό την κατανόηση των αναγκών τους και την προσωπική τους βελτίωση.