Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΜέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής, με εξειδικευμένα Τμήματα Ψυχοπαιδαγωγικών Μελετών και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, προσφέρουμε συμβουλές, υποστήριξη και σεμινάρια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μας με σκοπό την κατανόηση των αναγκών τους και την προσωπική τους βελτίωση.\

 

Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικών Μελετών

 

Στον πολυδιάστατο χώρο του Σχολείου, οι Ψυχολόγοι Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου-IB υποστηρίζουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή με στόχο την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων που αφορούν στην ομαλή προσαρμογή και προσωπική εξέλιξη.

Παράλληλα με το υποστηρικτικό τους έργο, διενεργούν:

  • Ειδικά προγράμματα για τη φωνολογική, αρθρωτική και γραφοκινητική ετοιμότητα των παιδιών στο Νηπιαγωγείο
  • Ειδικά τεστ αξιολόγησης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό
  • Ειδικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
  • Εξειδικευμένα σεμινάρια διαχείρισης άγχους για τους μαθητές Λυκείου και ΙΒ
  • Ομάδες γονέων με ευρεία θεματολογία ανάλογα με τις ηλικιακές ζώνες και τις ανάγκες των παιδιών

 

ΣΤΕΠ

 

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) λειτουργεί στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 1993. Το Τμήμα ακολουθεί τις σύγχρονες αντιλήψεις στα θέματα της «διαχείρισης σταδιοδρομίας» και είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένες συμβούλους – ψυχολόγους με σκοπό να συνθέτουν το ψυχολογικό, συναισθηματικό και εκπαιδευτικό προφίλ των μαθητών μας, προκειμένου να απελευθερώνουν το μέγιστο του δυναμικού τους και να σχεδιάζουν με όραμα τους μελλοντικούς ρόλους της ζωής τους.

Οι υπηρεσίες του Τμήματος, που βασίζονται σε μια εξελικτική και πολυδιάστατη προσέγγιση και ανανεώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες τάσεις, έχουν αφετηρία τη Γ’ Γυμνασίου και ολοκληρώνονται στη Γ’ Λυκείου και το International Baccalaureate

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τις συμβούλους του Τμήματος.

Διοργανώνονται επίσης, επισκέψεις των μαθητών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ. ενώ παράλληλα, πραγματοποιούνται συγκριτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις του ΙΒ.

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται, το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο, την Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης-Career Day. Προσκαλούνται σημαντικοί και διακεκριμένοι ομιλητές από το χώρο της Εργασίας, των Επιστημών, των Τεχνών και των Γραμμάτων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια ρεαλιστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τους κύριους τομείς των ενδιαφερόντων τους.

Internships

Μια πρώτη επαφή με την πραγματικό κόσμο της εργασίας δίνεται σε όσους μαθητές το επιθυμούν με από το πρόγραμμα των Internships. Μέσα από ένα ολοκληρωμένα δίκτυο επιχειρήσεων, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν το καλοκαίρι στο αντικείμενο της επιλογής τους, αποκτώντας χρήσιμες εμπειρίες για το επαγγελματικό τους μέλλον.