Υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου – Ι.Β.

 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα απονέμουν, μετά από εξετάσεις, Υποτροφίες σε μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία και την προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το International Baccalaureate.

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν:

 • 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Yψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση
 • 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Αθλητικές ή Πολιτιστικές ή Μαθητικές Διακρίσεις
 • 3 Υποτροφίες σε νέους μαθητές, παιδιά Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης και οι γενικότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου.

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Αθλητικών ή Πολιτιστικών ή Μαθητικών Διακρίσεων», μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι αποδεδειγμένες αθλητικές ή πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, εφόσον ο υποψήφιος προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού βάσει της επίδοσής του στις γραπτές εξετάσεις.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών εφόσον πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η κατηγορία υποτροφίας για την οποία θα συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις είναι αυτή η οποία είναι δηλωμένη στην αίτηση «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξωτερικές Υποτροφίες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για το Σχολικό Έτος 2021-2022».

Υποψήφιοι με βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλουν με email στο Τμήμα Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τη ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής και να καταθέσουν τα Εξέταστρα ακολουθώντας τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  έως την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κατάθεση εξέταστρων.

Αντίστοιχα, καταθέσεις εξέταστρων γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής.


Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων των εξωτερικών υποτροφιών 2021-2022!

Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι παρακάτω υποψήφιοι με κωδικό:

 

 • ΕΔ1001
 • ΕΔ1016
 • ΕΔ1022
 • ΕΔ1024
 • ΕΔ1028
 • ΕΔ1030
 • ΕΔ1035
 • ΕΔ1040
 • ΕΔ1043
 • ΕΔ1054
 • ΕΔ1062
 • ΕΔ1070
 • ΕΔ1079
 • ΕΔ1081
 • ΕΔ1082
 • ΕΔ1083
 • ΕΔ1086
 • ΕΔ1093
 • ΕΔ1101
 • ΕΔ1105
 • ΕΔ1112
 • ΕΔ1132
 • ΕΔ1137
 • ΕΔ1138
 • ΕΔ1148
 • ΕΔ1153
 • ΕΔ1156
 • ΕΔ1157
 • ΕΔ1159
 • ΕΔ1169
 • ΕΔ1175
 • ΕΔ1177
 • ΕΔ1181
 • ΕΔ1199
 • ΕΔ1206
 • ΕΔ1212
 • ΕΔ1213
 • ΕΔ1214
 • ΕΔ1217
 • ΕΔ1220
 • ΕΔ1223
 • ΕΔ1232
 • ΕΔ1236
 • ΕΔ1237
 • ΕΔ1239
 • ΕΔ1243

Δείτε στο έντυπο την εξεταστέα ύλη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή στις εξετάσεις Υποτροφιών 2021-22 απαιτείται:
1. Συμπλήρωση της Ψηφιακής Δήλωσης Συμμετοχής
2. Κατάθεση του συνολικού ποσού των Εξέταστρων ύψους 35€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
Alpha Bank
Λογαριασμός: 359-00-2320-001383
IBAN: GR45 0140 3590 3590 0232 0001 383
Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο “Αιτιολογία” θα απαιτείται συμπλήρωση στα ελληνικά η Λέξη «ΥΠ», το Ονοματεπώνυμο του μαθητή που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).

3. Αποστολή αντιγράφου της Απόδειξης Τραπεζικής  Κατάθεσης με email στο   scholarships@doukas.gr.
Στο email πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του μαθητή που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και η τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί.

4. Λήψη email με την επιβεβαίωση εγγραφής και πληροφορίες για τις εξετάσεις εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

​———————————————————————————
ΠΡΟΣΟΧΗ!
*1 Η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.
*2 Η κατάθεση του συνολικού ποσού των εξέταστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
*3 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κατάθεση εξέταστρων.
*4 Καταθέσεις εξέταστρων γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής.
*5 Το Τμήμα Υποτροφιών θα παραμείνει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες.

Για απορίες ή διευκρινίσεις Επικοινωνήστε μαζί μας:

Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6186131

Στο e-mail: scholarships@doukas.gr

Συχνές ερωτήσεις