Υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου – Ι.Β.

 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα απονέμουν, μετά από εξετάσεις, Υποτροφίες σε μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία και την προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το International Baccalaureate.

 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν:

  • 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Yψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση
  • 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Αθλητικές ή Πολιτιστικές ή Μαθητικές Διακρίσεις
  • 3 Υποτροφίες σε νέους μαθητές, παιδιά Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης και οι γενικότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου.

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Αθλητικών ή Πολιτιστικών ή Μαθητικών Διακρίσεων», μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι αποδεδειγμένες αθλητικές ή πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, εφόσον ο υποψήφιος προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού βάσει της επίδοσής του στις γραπτές εξετάσεις.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών εφόσον πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η κατηγορία υποτροφίας για την οποία θα συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις είναι αυτή η οποία είναι δηλωμένη στην αίτηση «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξωτερικές Υποτροφίες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για το Σχολικό Έτος 2022-2023».

Υποψήφιοι με βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλουν με email στο Τμήμα Υποτροφιών ([email protected]) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 29 Μαΐου 2022

 Για απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας:

 Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6186131

 Στο e-mail: [email protected]

 

Συχνές ερωτήσεις