Υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου – Ι.Β.

 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα απονέμουν, μετά από εξετάσεις, Υποτροφίες σε μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία και την προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το International Baccalaureate.

Για το σχολικό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν:

  • 11 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Yψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση
  • 11 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Αθλητικές ή Πολιτιστικές  Διακρίσεις
  • 3 Υποτροφίες σε νέους μαθητές, παιδιά Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης και οι γενικότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου.

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Αθλητικών ή Πολιτιστικών Διακρίσεων», μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι αποδεδειγμένες αθλητικές ή πολιτιστικές διακρίσεις, εφόσον ο υποψήφιος προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού βάσει της επίδοσής του στις γραπτές εξετάσεις.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών εφόσον πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η κατηγορία υποτροφίας για την οποία θα συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις είναι αυτή η οποία είναι δηλωμένη στην αίτηση «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξωτερικές Υποτροφίες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για το Σχολικό Έτος 2024-2025».

Υποψήφιοι με βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλουν με email στο Τμήμα Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

📍 ΥΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού έως Β’ Λυκείου και Ι.Β. που δεν φοιτούν στο σχολείο μας και επιδεικνύουν συστηματικά Υψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση ή έχουν λάβει Αθλητικές ή Πολιτιστικές Διακρίσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

📍ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαδικασία Εγγραφής

 

Για να εγγραφείτε στις εξετάσεις των Εξωτερικών Υποτροφιών 2023-2024 πρέπει:

1. Να συμπληρώσετε την ψηφιακή Δήλωση Συμμετοχής (ημερομηνία έναρξης υποβολής 22 Ιανουαρίου 2024).

2. Να καταθέσετε το συνολικό ποσό των Εξετάστρων ύψους 50€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Alpha Bank

Λογαριασμός: 359-00-2320-001383

IBAN: GR45 0140 3590 3590 0232 0001 383

Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο “Αιτιολογία” θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα ελληνικά τη Λέξη «ΥΠ», το Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την

τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).

3. Να αποστείλετε ένα αντίγραφο της Απόδειξης Τραπεζικής Κατάθεσης με email στο scholarships@doukas.gr. Στο email πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και η τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί.

4. Να λάβετε email με την επιβεβαίωση εγγραφής και πληροφορίες για τις εξετάσεις εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

*1 Η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

*2 Αντίστοιχα, η κατάθεση του συνολικού ποσού των εξέταστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

*3 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κατάθεση εξετάστρων.

*4 Αντίστοιχα, καταθέσεις εξετάστρων γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής.

*5 Το Τμήμα Υποτροφιών θα παραμείνει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες.

Δήλωση Συμμετοχής

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση δεν γίνεται δεκτή.

2. Με τη Δήλωση Συμμετοχής κατατίθεται το συνολικό ποσό των Εξετάστρων ύψους 50€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Alpha Bank

Λογαριασμός: 359-00-2320-001383

IBAN: GR45 0140 3590 3590 0232 0001 383

Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ

3. Στο πεδίο “Αιτιολογία” θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα ελληνικά τη Λέξη «ΥΠ», το Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).

4. Η κατάθεση του συνολικού ποσού των εξετάστρων γίνεται μαζί με την αίτηση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

5. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κατάθεση εξετάστρων.

6. Καταθέσεις εξετάστρων γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής.

7. Επιστροφές των εξετάστρων πραγματοποιούνται μόνο μετά από γραπτό αίτημα με email στο Τμήμα Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής (Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024).

8. Οι εξετάσεις γίνονται μόνο μία φορά το χρόνο. Για το σχολικό έτος 2024-25, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Απριλίου 2024. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

9. Την ημέρα των εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων για την εγγραφή τους.

10. Βιβλία, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες εξέτασης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

  • Πώς μπορώ να υποβάλω Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις των εξωτερικών υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα;

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής για τις εξετάσεις των εξωτερικών υποτροφιών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: https://doukas.edu.gr/registration-new/

  • Πώς γίνεται η καταβολή των εξετάστρων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;

Η καταβολή των εξετάστρων ύψους 50€ γίνεται μέσω κατάθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Alpha Bank

Λογαριασμός: 359-00-2320-001383

IBAN: GR45 0140 3590 0232 0001 383

Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο “Αιτιολογία” θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα ελληνικά τη Λέξη «ΥΠ», το Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατάθεση του συνολικού ποσού των εξετάστρων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

  • Μπορώ να υποβάλω Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις ή/και να καταβάλω τα Εξέταστρα την ημέρα των εξετάσεων;

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβληθεί η Δήλωση Συμμετοχής και να κατατεθούν τα Εξέταστρα έγκαιρα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας εγγραφής και κατάθεσης εξετάστρων (Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024) δεν θα γίνονται δεκτές Δηλώσεις Συμμετοχής ούτε Αποδείξεις Τραπεζικής Κατάθεσης.

  • Υπέβαλα Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις για το παιδί μου και κατέθεσα τα Εξέταστρα, όμως στην πορεία άλλαξα γνώμη και δεν επιθυμώ να συμμετέχει στις εξετάσεις. Μπορώ να ακυρώσω τη συμμετοχή του και να μου επιστραφούν τα Εξέταστρα;

Η ακύρωση της συμμετοχής στις εξετάσεις και η επιστροφή των εξέταστρων είναι εφικτές, εάν αποστείλετε σχετικό αίτημα εγγράφως με email στο scholarships@doukas.gr πριν το πέρας της προθεσμίας εγγραφής (Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024). Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η κατάθεση.

 Για απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας:

 Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6186131

 Στο e-mail: scholarships@doukas.gr

 

Συχνές ερωτήσεις