Λύκειο: D-υναμικό & πολύ Αποτελεσματικό!

Στο Γενικό μας Λύκειο, τα παιδιά προετοιμάζονται ολόπλευρα και οργανωμένα με σκοπό την επιτυχία στις Εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού αξιοποιούμε ένα ενισχυμένο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων.

… με μια ματιά

Στο Γενικό Λύκειο, εστιάζουμε στην ολόπλευρη και οργανωμένη προετοιμασία για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προσφέροντας ολοκληρωμένο και ενισχυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες των μαθητών σε σχολές υψηλής ζήτησης και πρώτης προτίμησης και βασίζεται στις μεθόδους, την οργανωτική ικανότητα και την εμπειρία των εκπαιδευτικών που προετοιμάζουν συστηματικά και προσεκτικά τους μαθητές μας.

Επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια, με ποσοστά που υπερβαίνουν το 95%. Οι τελειόφοιτοί μας επιτυγχάνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης και μάλιστα, της πρώτης τους προτίμησης χάρη στην ολοκληρωμένη τους προετοιμασία και την υποστήριξη που τους παρέχουμε σε επίπεδο γνωστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό.


																																	
							

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Καινοτόμες Μεθοδολογίες

Ξένες γλώσσες

Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Δίπλα στο κάθε παιδί

Φυσική Αγωγή

Ο Πολιτισμός στο Λύκειο

Ομάδες

Απογευματινά Προγράμματα Δραστηριοτήτων “After School”

Δείτε το έντυπό μας