Εγγραφές νέων μαθητών

Οι εγγραφές των νέων μαθητών ξεκινούν τον Οκτώβριο και διαρκούν μέχρι και τον Μάιο στις τάξεις που υπάρχει διαθεσιμότητα. Προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια των ήδη φοιτούντων μαθητών και τα παιδιά των Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Συνάντηση Γνωριμίας με τους Γονείς

Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για τη Φιλοσοφία, το Πρόγραμμα και τις Δράσεις του Σχολείου, μπορείτε να καλείτε καθημερινά από 08:30 έως 15:30, στα τηλέφωνα 210 6186107 και 210 6186102 για να προγραμματίσετε ατομική συνάντηση με το Τμήμα Εγγραφών & Ανάπτυξης. Συναντήσεις γνωριμίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής και το Τμήμα Εγγραφών θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Συνάντηση Γνωριμίας με το Παιδί

Από τις αρχές Νοεμβρίου, προγραμματίζουμε ατομική συνάντηση γνωριμίας εκπαιδευτικού με το παιδί σας. Για τα νήπια και τα προ-νήπια, η συνάντηση αφορά τους τομείς των βασικών δεξιοτήτων.
Για την Α ‘Δημοτικού η αξιολόγηση διενεργείται από την ειδική παιδαγωγό της αντίστοιχής τάξης και είναι ατομική και ομαδική.
Για τις μεγαλύτερες τάξεις/βαθμίδες η αξιολόγηση γίνεται σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Έκθεση και Αγγλικά.

Εγγραφή

Μετά τη συνάντηση γνωριμίας με το παιδί, σας ειδοποιούμε για την εγγραφή του και σας ενημερώνουμε για τις απαραίτητες ενέργειες, τα σχολικά εφόδια, τα δικαιολογητικά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής