Σχολική ΖωήΤη σχολική καθημερινότητα των μαθητών μας πλαισιώνουν υπηρεσίες με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, όπως ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, η Βιβλιοθήκη, η Σίτιση, η Μετακίνηση κλπ.

Επίσης, η προσωπική Κάρτα Μαθητή – ID Card – και η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Microsoft TEAMS, αποτελούν καινοτόμες υπηρεσίες που διευκολύνουν και οργανώνουν τη σχολική μας λειτουργία.

Τέλος, οι κανόνες είναι απαραίτητοι σε κάθε κοινωνική ομάδα και δραστηριότητα όχι για να περιορίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας αλλά για να διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε μαθητή στην απρόσκοπτη βελτίωση και ολόπλευρη καλλιέργεια των ικανοτήτων τους.