ΕκπαίδευσηΩς πολυδιάστατος εκπαιδευτικός οργανισμός και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας με 100 χρόνια προσφοράς στους Έλληνες μαθητές, τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν διαμορφώσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρότυπο για ένα σχολείο Δημιουργικό, Ευχάριστο, Χρήσιμο και Αποτελεσματικό…

 Δημιουργικό γιατί…

Διαμορφώνουμε ιδιαίτερους τρόπους μάθησης, μέσα από καινοτόμες μεθόδους που προωθούν την ενεργοποίηση του μαθητή εμπλέκοντάς τον σε διαδικασίες που κινητοποιούν τη γνώση, τη δράση και τον πειραματισμό, προωθούν τη συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση με μαθητοκεντρική προσέγγιση.

Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να μαθαίνουν.

Ευχάριστο γιατί…

Δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον με πλούσιες βιωματικές δραστηριότητες εργασίας, μάθησης και χαράς όπου ο κάθε μαθητής αναπτύσσει ανεμπόδιστα την προσωπικότητά του, την κοινωνικότητα και τη δημιουργικότητά του.

Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να ανακαλύπτουν τη χαρά της μάθησης.

Χρήσιμο γιατί…

Διδάσκουμε στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τόσο τον εαυτό τους όσο και τις ανάγκες της ζωής ενώ παράλληλα, οργανώνουμε τη διδακτική μας πράξη, ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν κριτική σκέψη, λογική και ικανότητες κατανόησης. Παράλληλα, διαμορφώνουμε δυναμικά τις μεθοδολογίες που εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να αποκτούν κατάλληλες δεξιότητες για τη σύγχρονη ζωή.

Αποτελεσματικό γιατί…

Διδάσκουμε τους μαθητές πώς να κατακτήσουν τους στόχους τους, να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους χάρη σε εστιασμένες εκπαιδευτικές πρακτικές, δράσεις στοχοθεσίας, στρατηγικές μάθησης, εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς.

Μαθαίνουμε τα παιδιά ότι η επιτυχία είναι εφικτή! Και τα αποτελέσματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού μάς δικαιώνουν!