Πληροφορική

Έχοντας κατακτήσει το στοίχημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με αμεσότητα, δημιουργικότητα και ολοκληρωμένη οργάνωση σε όλες τις βαθμίδες, το Τμήμα Πληροφορικής του Σχολείου μας εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονες μεθόδους βασισμένες στα τελευταία μοντέλα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

…με μια ματιά

Από το 1983 που ιδρύθηκε το Τμήμα Πληροφορικής μέχρι σήμερα, έχουμε αξιοποιήσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες, μεθοδολογίες και έργα. Από τον πρώτο μικροϋπολογιστή Spectrum μέχρι τους σημερινούς προσωπικούς υπερυπολογιστές, από τις πρώτες πιλοτικές προσπάθειες ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση μέχρι τις αλληλεπιδραστικές επιφάνειες, τη σύγχρονη εξατομικευμένη μάθηση και το προσωπικό αναλυτικό πρόγραμμα (1:1 curriculum). Το έργο μας στον τομέα της Πληροφορικής εκτείνεται σε τέσσερις άξονες: Εκπαίδευση, Υποδομές – Μεθοδολογίες, Δραστηριότητες, Έρευνα-Ανάπτυξη.


																																	
							

Εκπαίδευση

Υποδομές – Μεθοδολογίες

Δραστηριότητες