Αποτελέσματα Εξωτερικών Υποτροφιών 2023-2024

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων των εξωτερικών υποτροφιών 2023-2024!

Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι παρακάτω υποψήφιοι με κωδικό:

 • ΕΔ1002 
 • ΕΔ1003 
 • ΕΔ1006 
 • ΕΔ1007 
 • ΕΔ1010 
 • ΕΔ1013 
 • ΕΔ1017 
 • ΕΔ1036 
 • ΕΔ1040 
 • ΕΔ1041 
 • ΕΔ1044 
 • ΕΔ1045 
 • ΕΔ1049 
 • ΕΔ1050
 • ΕΔ1052 
 • ΕΔ1058 
 • ΕΔ1059 
 • ΕΔ1061 
 • ΕΔ1062 
 • ΕΔ1063 
 • ΕΔ1064 
 • ΕΔ1066 
 • ΕΔ1069 
 • ΕΔ1071 
 • ΕΔ1072 
 • ΕΔ1073 
 • ΕΔ1075 
 • ΕΔ1078 
 • ΕΔ1080 
 • ΕΔ1090 
 • ΕΔ1091 
 • ΕΔ1092 
 • ΕΔ1093 
 • ΕΔ1097 
 • ΕΔ1098 
 • ΕΔ1101 
 • ΕΔ1103 
 • ΕΔ1104 
 • ΕΔ1105 
 • ΕΔ1113 
 • ΕΔ1114 
 • ΕΔ1115 
 • ΕΔ1117 
 • ΕΔ1121 
 • ΕΔ1133 
 • ΕΔ1137