ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ & SAMSUNG

Πώς η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να λειτουργήσει στο Σχολείο; 

Το Σχολείο μαςαναζητά διαρκώς νέους τρόπους διδασκαλίας για να προάγειτην καινοτομία στην Εκπαίδευση και να μεταδώσειΓνώσεις και Ικανότητες 21ου αιώναστους μαθητές τους μέσα από συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνολογίας.
Σκοπός είναι η διδασκαλία να γίνει πιο ενδιαφέρουσαμέσα από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρωτοποριακές μεθόδους, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουνκίνητρο για μάθηση και να εμπλέκονται πιο ενεργά και δημιουργικά. 

Μία τέτοια συνεργασία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την SAMSUNG στο πλαίσιο διαθεματικής δράσης με θέμα «Η Ακρόπολη Όλων μας» για μαθητές Δ’ Δημοτικού.