Εξαιρετική Παρουσία του Γυμνασίου μας στο Μαθητικό Φεστιβάλ για το Έτος Αριστοτέλη

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του έτους Αριστοτέλη,πραγματοποιήθηκε Μαθητικό Φεστιβάλ στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας,στις 16 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι μαθήτριες του Γυμνασίου μας: Μ. Αναστασίου, Β. Μαυρογιώργου, Κ.Κορωνάκη και Β.Περρή, υπό την καθοδήγηση των Καθηγητριών τους, κ.Ο. Μανούρη και Κ. Δρύλλη, παρουσίασαν μία εξαιρετική εργασία με θέμα: “Η αρχή της μεσότητας: Η Αριστοτελική απάντηση σε σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής”. 

Η συγκεκριμένη δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο του δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων με την Unesco,του οποίου το Γυμνάσιό μας είναι μέλος.