ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MICHIGAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MICHIGAN 

Τη χρονιά 2019-2020, για πρώτη φορά, το Σχολείο μας φιλοξένησε και εξωτερικούς υποψηφίους, ως ανοικτό, πλέον, Κέντρο Εξετάσεων Cambridge. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξήχθησαν, με απόλυτη επιτυχία και εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων υγείας, οι Εξετάσεις Cambridge Assessment English, στις οποίες οι συμμετέχοντες, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κατόρθωσαν να αποδώσουν στο έπακρο και να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, σε όλα τα επίπεδα: PET: 100%| FCE: 100%| CAE: 100%| CPE: 75%.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, οι 48 μαθήτριες και μαθητές μας που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan, πέτυχαν σε μεγάλο ποσοστό τους στόχους τους! Τα παιδιά, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους και τη στοχευμένη προσομοίωση προφορικών δικαιώθηκαν από τα αποτελέσματα: ECCE: 83% και ECPE: 76%