“Με το Βλέμμα στραμμένο στο Μέλλον”: Μία ξεχωριστή διάκριση !

Για τον  Κωνσταντίνο Μίχα του Γυμνασίου μας! Ο μαθητής μας συμμετείχε στον 37ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων 2018: “Οραματιζόμαστε το μέλλον μας” και κατάφερε να διακριθεί με γραπτό δοκίμιο.
Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Europe at School, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι αφενός η δραστηριοποίηση  των μαθητών και η  ανάδειξη των ικανοτήτων  τους και αφετέρου η συμβολή στη διαμόρφωση της συνείδησης του
Ευρωπαίου πολίτη.