Ο Μαθητής μας, Γ. Κατωμέρης, Βραβεύεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία