ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ “ΨΗΦΙΑΚΟΙ” ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

9 χρόνια μετάτην εφαρμογή του καινοτόμουΔιδακτικού Μοντέλου “1:1 Educational Computing” –[1 Μαθητής με 1 Προσωπικό Υπολογιστή], στα Εκπαιδευτήριά μας, οι πρώτοι μαθητές αποφοίτησαν, φέτος, με εξαιρετικά αποτελέσματα στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλάδας και εξωτερικού. 
Το “1:1 Educational Computing” προβλέπει τη χρήση ενός ατομικού Μαθητικού Υπολογιστή για κάθε μαθητήαπό Δ’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου, με τον οποίο συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Η πρακτική αυτή αναδεικνύει, καθώς εξελίσσεται, πολλαπλά οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Ωςεπικουρικό εργαλείο διδασκαλίας,ο Μαθητικός Υπολογιστής περιλαμβάνει και οργανώνει πλούσιο ψηφιακό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα Εκπαιδευτήρια Δούκα για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία.