ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021

Παρακαλούμε βρείτε εδώ τις απαραίτητες οδηγίες & την Αίτηση – Δήλωση την οποία πρέπει να συμπληρώσετε από τη Δευτέρα 08.03.2021 έως και την Παρασκευή, 19.03.2020 και αφορά στη συμμετοχή σας στις Πανελλαδικές εξετάσεις:

4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ| 2021 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021