ΣΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μέσα από το πρόγραμμα“Στάση Ζωής”,που διατρέχει τη σχολική ζωή μικρών και μεγάλων, ενισχύουμε δεξιότητες και αξίες που ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας και αποτελούν σημαντικά εφόδια για την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, δε θα μπορούσε να ξεκινήσει η χρονιά διαφορετικά, αν δε φτιάχναμε όλοι μαζί, με τους μικρούς μας μαθητές το δικό μας συμβόλαιο στην τάξη! Είπαμε τις ιδέες μας, συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να τηρούμε τους κανόνες που επιλέξαμε και στο τέλος βάζοντας την υπογραφή μας δεσμευτήκαμε να τους ακολουθούμε όλη τη χρονιά