Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ως Διεθνές Παράδειγμα Βέλτιστων Πρακτικών στην Εκπαίδευση

Σε συνέχεια ειδικής πρόσκλησης, το Σχολείο μας θα συμμετάσχει με ισχυρή παρουσία στο IB Global Conference, The Hague 2017. Η κ. Μαρία Κουτσαύτη, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Δούκας, θα πραγματοποιήσουν, από κοινού, εισήγηση για το «Μοντέλο Εξατομικευμένης Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» (“The Model of Personalized Career Management”) που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας, στο πλαίσιο των Βέλτιστων Πρακτικών στην Εκπαίδευση (Best Practice).