Βράβευση Αριστούχων Αποφοίτων 2022

Σχολείο… μπροστά| Μαθητές ψηλά! Πέρα και πάνω από σύνορα. Στην Ελλάδα και στον Κόσμο. Με γνώμoνα μία κουλτούρα Αριστείας. Με τη συνδυαστική προσπάθεια της καλλιέργειας Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Αξιών. Με την κατάκτηση στόχων και ονείρων. Με την ανάδειξη και δικαίωση της προσπάθειας.

Το Δ-ικό μας Σχολείο απένειμε το  Βραβείο Επιμέλειας και Προόδου «Φίλιππος Ν. Δούκας» στους Αποφοίτους 2022, Παναγιώτη Γεωργίου & Αλεξάνδρα Οικονόμου, από τη Βαθμίδα του Λυκείου και του Τμήματος Ιnternational Baccalaureate  αντίστοιχα, που ξεχώρισαν τόσο για τη συνολική εκπαιδευτική πορεία και κοινωνική παιδεία τους όσο και για τις επιτυχίες τους στην ΤριτοΒάθμια Εκπαίδευση.

* Ο Παναγιώτης Γεωργίου συγκέντρωσε  Μ.Ο. βαθμολογίας 20 και και στις 3 τάξεις του Γενικού Λυκείου

* Η  Αλεξάνδρα Οικονόμου εγινε δεκτή, με πλήρη Yποτροφία, από το Harvard University