Μπορούμε να φέρουμε το παιδί μας κατευθείαν στην Α’ Δημοτικού;

Παιδαγωγικά, ανεξάρτητα από την επιλογή σχολείου, το παιδί θα πρέπει να πηγαίνει τουλάχιστον νηπιαγωγείο στο σχολείο που θα φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού. Κι αυτό γιατί η είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή του. Έρχεται αντιμέτωπο με μια διαφορετική δομή τάξης και με τις πρώτες του ουσιαστικές σχολικές υποχρεώσεις. Η προσαρμογή του γίνεται πολύ πιο εύκολα όταν βρίσκεται σε γνώριμο περιβάλλον. Παράλληλα, η ύλη που θα διδαχθεί είναι συνέχεια αυτής που ήδη κατέχει και διασφαλίζεται το ομαλό, χωρίς κενά πέρασμα από τη μία βαθμίδα στην άλλη.