Χρειάζεται φροντιστήριο στις Ξένες Γλώσσες;

ΟΧΙ. Το ενισχυμένο μας πρόγραμμα σε συνδυασμό με τον χωρισμό των μαθητών σε Επίπεδα Ικανότητας με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους διασφαλίζει τη σωστή προετοιμασία χωρίς να απαιτείται επιπλέον υποστήριξη με ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο.