Οι απόφοιτοι του ΙΒ θεωρούνται απόφοιτοι ελληνικού λυκείου;

Μετά από ειδική προετοιμασία που πραγματοποιούμε, οι μαθητές μας του ΙΒ μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ισοτιμίας ώστε να θεωρούνται απόφοιτοι του ελληνικού λυκείου.