Όλα τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά;

Ναι, οι σπουδαστές πρέπει να μιλούν και να γράφουν στα Αγγλικά σε πολύ υψηλό επίπεδο.