Πώς γίνεται η καταβολή των εξέταστρων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;

Η καταβολή των εξέταστρων ύψους 35€ γίνεται μέσω κατάθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Alpha Bank

Λογαριασμός: 359-00-2320-001383

IBAN: GR45 0140 3590 0232 0001 383

Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο “Αιτιολογία” θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα ελληνικά τη Λέξη «ΥΠ», το Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσέλθετε στα Εκπαιδευτήριά μας και να καταβάλετε τα εξέταστρα στο Ταμείο καθημερινά, μεταξύ 08:30 – 15:30.

Η κατάθεση των εξέταστρων πρέπει να γίνεται μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται κάθε χρόνο.