Πόσο καιρό ισχύουν τα πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών;

Οι πιστοποιήσεις των Ξένων Γλωσσών ισχύουν εφόρου ζωής. Όμως ανάλογα με τον χρόνο απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού μπορεί κάποιος φορέας (π.χ. Πανεπιστήμιο) να ζητήσει συμπληρωματική εξέταση.