Το πρώτο Newsletter του έργου SIEMdig

 

SIEMdig: Κοινωνική ένταξη και συναισθηματική ωριμότητα των νεότερων συμμετεχόντων της κοινωνίας που βοηθούνται από ψηφιακά ικανούς εκπαιδευτικούς

Σχετικά με το έργο

Το SIEMdig είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA220-SCH. Η διάρκεια του έργου είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και θα συντονίζεται από το University of the National Education Commission στην Κρακοβία της Πολωνίας. Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, κάνοντας την κοινωνία να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτής της αλλαγής και να συμμετάσχει σε αυτή. Επιπλέον, προσπαθεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν αποτελεσματικά τεχνολογία στη διδασκαλία τους.

Στόχοι του έργου

1. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το SIEMdig θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, παρέχοντάς τους οδηγίες και πόρους για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον ψηφιακό κόσμο της εκπαίδευσης.
2. Προώθηση της αποδοχής και της ενσυναίσθησης μεταξύ των μαθητών: Μέσω μιας διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας αφήγησης ιστοριών, το SIEMdig στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αποδοχής μεταξύ των νεαρών μαθητών/τριων, παρουσιάζοντας πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούντες μαθητές. Αυτές οι αφηγήσεις συνοδεύονται από εργαλεία και κριτήρια αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να μεταδώσουν και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση των μαθητών. Ως αποτέλεσμα – στόχος, η άρση των κοινωνικών διαχωρισμών και την προώθηση της συμμετοχικότητας.
3. Προώθηση της κοινοτικής εμπλοκής: Το SIEMdig σχεδιάζει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σχολείων και της ευρύτερης κοινωνίας, προωθώντας την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μειονεκτούντα άτομα. Με την εμπλοκή της κοινωνίας, το έργο στοχεύει να προωθήσει την ένταξη αυτών των παιδιών πέρα από το σχολικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα για την ευημερία όλων των παιδιών.

Αποτελέσματα του έργου

1. Αποθετήριο ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, στον ρόλο τους ως ενσωματωτές ψηφιακού περιεχομένου, επιτρέποντάς τους να παραδίδουν μαθήματα με πιο δυναμικό και ελκυστικό τρόπο.
2. Διαδραστική πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης με αφηγήσεις που αναδεικνύουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής των μαθητών. Συνοδευόμενες από κατευθυντήριες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, αυτές οι ιστορίες θα λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και κατανόησης μεταξύ των μαθητών.
3. Οδηγός για την κοινωνική ένταξη που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές και γενικότερα στην κοινότητα, με κύριο στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αποδοχής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης εντός των σχολείων και εκτός αυτών.
4. Πρόγραμμα κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς για την εξοικείωσή τους με τη διαδραστική πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές της στην τάξη.

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Εταίρων:

Η Σύμπραξη πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση της από τις 24 έως τις 25 Μαρτίου 2024 στην Κρακοβία και φιλοξενήθηκε από το UKEN. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο περιεχόμενο του Αποθετήριου Ψηφιακών Πόρων και της Διαδραστικής Πλατφόρμας Ψηφιακής Αφήγησης, με μια προσέγγιση σε ορισμένα τμήματα του Οδηγού για την Κοινωνική Ένταξη. Οι Εταίροι υπογράμμισαν ότι η συνάντηση επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία και έθεσε τα θεμέλια για τα επόμενα μελλοντικά έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ και την σελίδα στο Facebook εδώ.