Ποιοτική Εκπαίδευση

Από τη μαθήτρια του ΙΒ1, Ελένη – Παρασκευή Μέξη.